BiOgardena – wyższa jakość nawożenia 2018-03-15T11:40:43+00:00
Poznaj Wyższą Jakość Nawożenia!

Dbajmy o zieleń miejską – taniej i efektywniej!

Jak zminimalizować koszty pielęgnacji zieleni miejskiej i zwiększyć efektywność zabiegów? Jak zapewnić bezpieczną przestrzeń miejską dla dzieci i zwierząt biegających po trawie? Jak długookresowo zadbać o jakość gleby na trawnikach miejskich? Odpowiedź jest jedna: wyższa jakość nawożenia BiOgardena. Nawozy BiOgardena [...]