Jak zminimalizować koszty pielęgnacji zieleni miejskiej i zwiększyć efektywność zabiegów?
Jak zapewnić bezpieczną przestrzeń miejską dla dzieci i zwierząt biegających po trawie?
Jak długookresowo zadbać o jakość gleby na trawnikach miejskich?

Odpowiedź jest jedna: wyższa jakość nawożenia BiOgardena.

Nawozy BiOgardena to nowoczesne rozwiązanie dla firm pielęgnujących zieleń miejską.

Korzyści kosztowe i jakościowe:
  • jednoczesne odżywienie roślin i użyźnienie gleby,
  • skuteczne nawożenie – poprawa wyglądu zieleni miejskiej,
  • długotrwałe uwalnianie bez strat azotu (aplikacja raz na sezon, zmniejszenie kosztu pracy ogrodnika),
  • bezpieczeństwo dla użytkowników przestrzeni miejskiej – bez niebezpiecznych pozostałości,
  • lepsze przyjmowanie nowych nasadzeń – stymulacja korzenia, pobudzanie do działania mikroorganizmów glebowych,
  • estetyka – bez otoczkowania, bez resztek na trawnikach,
  • niższe koszty pielęgnacji zieleni miejskiej na sezon,
  • szereg zalet technologicznych w porównaniu z innymi metodami nawożenia.

Szczegóły i oferta:

kontakt@biogardena.pl

tel. +48669609903