Wyjątkowy azot

Azot (N) w nawozach BiOgardena występuje wyłącznie w formie organicznej. Choć na rynku można spotkać wiele nawozów z organiczną formą azotu, ten konkretny jest wyjątkowy. Powstaje w procesie hydrolizy, z białka jakim jest kolagen. W trakcie produkcji, kolagen rozkładany jest na części podstawowe – aminokwasy oraz łańcuchy peptydowe i polipeptydowe (składające się z aminokwasów). To właśnie w aminokwasach zawarty jest azot.

Kontrolowane uwalnianie azotu

Wspomnieliśmy już o różnych wiązaniach w jakich znajduje się azot w nawozach BiOgardena – wolnych aminokwasach i łańcuchach aminokwasowych. Azot z wolnych aminokwasów uwalnia się szybko. Im dłuższe są łańcuchy aminokwasów, tym więcej czasu zajmuje przeprowadzenie tego składnika w formę dostępną dla roślin – tym dłużej rośliny zasilane są w azot.

Jak udostępniany jest N?

Aby azot organiczny z nawozów BiOgardena został pobrany przez roślinę, musi być najpierw przetworzony przez mikroorganizmy glebowe w formę mineralną. Dzięki temu z nawozu nie ma strat azotu i jest on dostępny przez cały okres wegetacyjny roślin.

W rytm wegetacji

Kolejną cechą azotu organicznego zawartego w nawozach BiOgardena jest jego dostarczanie w rytm wegetacji roślin. Warunki pogodowe wpływające na intensywność wzrostu roślin pokrywają się z warunkami aktywującymi działalność mikroorganizmów glebowych – im cieplej i wilgotniej tym więcej azotu udostępniane jest roślinom, wtedy gdy najbardziej go potrzebują.

Wysoka wartość odżywcza

Co to wszystko oznacza w praktyce? Azot uwalniany stopniowo “nie pędzi” roślin, za to zapewnia im zrównoważony wzrost. Rośliny mają silniejszy system korzeniowy oraz mocniejszą ścianę komórkową. Dzięki temu są bardziej odporne na stres suszy, mróz, a także atak szkodników i patogenów.

Nawóz azotowy na zimę?

Powszechnie wiadomo, że nawozu azotowego nie stosuje się jesienią. Wynika to ze strat azotu mineralnego (wypłukiwanie do wód gruntowych i ulatnianie do atmosfery) i jego stymulującej funkcji na wzrost roślin w okresie, w którym powinny szykować się go spoczynku. Nie dotyczy to jednak nawozów BiOgardena ze względu na cechy azotu organicznego w nich zawartego:

  • bez strat – azot, który jesienią nie będzie udostępniony roślinom przez mikroorganizmy glebowy, pozostanie w formie organicznej do wiosny.
  • “nie pędzi” roślin, co jest szczególnie istotne w przypadku roślin zimozielonych, które później wchodzą w spoczynek. Ciepłe i długie jesienie sprawiają, że pod koniec sezonu na tych roślinach można zaobserwować niedobór azotu.