Nawozy możesz zamówić przez telefon: 609 909 961

Mikroorganizmy glebowe – rola w środowisku glebowym

//Mikroorganizmy glebowe – rola w środowisku glebowym

Mikroorganizmy glebowe w środowisku glebowym są niedocenianie.

Plonowanie roślin jest uzależnione od gleby i zawartych w niej składników pokarmowych.  Pod pojęciem żyzności gleby kryją się zawartość: składników mineralnych (azot, fosfor i potas – najważniejsze z punktu widzenia roślin), materii organicznejmikroorganizmów.  Mikroorganizmy glebowe są odpowiedzialne za obieg materii organicznej, napowietrzenie i poprawę struktury gleby – są strażnikami dbającymi o właściwości gleby. Gleba, mikroorganizmy i rośliny są od siebie zależne, brak któregoś z ogniw wpływa negatywnie na pozostałe.

Mikroorganizmy glebowe zamieszkują strefę edafonu

Edafon to powierzchniowa część gleby, która obejmuje wszystkie żywe organizmy w niej zawarte. Jest bardzo istotna ze względu na swoją rolę w środowisku glebowym, ponieważ edafon zajmuje się wytwarzaniem hormonów i enzymów (związków biochemicznych), które są odpowiedzialne za przemiany azotu, fosforu i potasu w formy łatwo dostępne dla roślin.

 Organizmy (w tym mikroorgamizmy), które znajdziemy w podłożu glebowym:

  • bakterie – występują najliczniej w środowisku glebowym, rozkładają materię organiczną i uwalniają składniki pokarmowe dla roślin;
  • grzyby – są odpowiedzialne za rozłożenie materii organicznej, wytworzenie substancji próchnicznych i udostępnienie pierwiastków (ze związków mineralnych) roślinom;
  • glony – dzięki swojej przemianie materii pochłaniają dwutlenek węgla z gleby, czym odkwaszają glebę poprzez wzbogacenie jej w węglowodany, białka i tlen;
  • pierwotniaki i nicieie– rozkładają materię organiczną, ale przede wszystkim kontrolują liczebność bakterii, glonów i grzybów;
  • owady – „żywią się” szczątkami roślinnymi, dzięki czemu powstaje próchnica;
  • dżdżownice – tworząc tunele którymi się poruszają napowietrzają glebę i poprawiają jej przepuszczalność, rozkładają martwą materię organiczną i przetwarzają pierwiastki w formy dostępne dla roślin;
  • gryzonie – tworząc korytarze spulchniają glebę i oczyszczają ją z resztek organicznych.

Mikroorganizmy – dlaczego ich liczebność maleje?

Równowaga mikrobiologiczna zostaje z dnia na dzień co raz mocniej zaburzona z powodu chemii używanej w rolnictwie i naszych ogródkach. Zastosowanie na szeroką skalę monokultur (wielkoobszarowe uprawy), nawozów sztucznych i środków ochrony rośliny doprowadziły do wyjałowienia gleb. Wyjałowienie gleby to nic innego jak brak organizmów odpowiadających za krążenie materii organicznej i pierwiastków w glebie.

Korzyści płynące z posiadania bogatej flory mikroorganizmów w naszym „ogródku”

Natura jest wyposażona w  mechanizm obronny – samoregulacji. Proces ten opiera się na pracy mikroorganizmów w środowisku glebowym. Mikroorganizmy i ich metabolity, czyli enzymy glebowe, rozkładają substancje organiczne, detoksykują metale ciężkie oraz uczestniczą w procesach glebotwórczych.

Rola mikroorganizmów polega na przekształcaniu składników pokarmowych (azot, fosfor i potas) w formy dostępne dla roślin. Warto stosować naturalne nawozy, które wzbogacą glebę i odżywią rośliny. Nawozy BiOgardena to idealne połączenie w przypadku kiedy chcemy zadbać o prawidłowe funkcjonowanie naszego ogródka.

Poznaj wyższą jakość nawożenia z BiOgardena!

CIEKAWE DLA CIEBIE:

2018-07-20T13:33:16+00:00